kỹ năng bán hàng

Nghệ thuật mô tả sản phẩm chỉ trong một câu

Nếu chúng ta muốn sản phẩm được quảng bá bằng cách truyền miệng, chúng ta phải hiểu rằng nó cần phải được truyền từ người này sang người khác chỉ trong một câu. Trong những bài phỏng vấn gần đây, CEO của Facebook và Uber đều chỉ ra cách thông minh để giới thiệu đến

Những điều cần phải lưu ý khi bán hàng qua điện thoại

Sau đó bạn có thể chia sẻ chúng với bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên của mình để cùng nhau bàn bạc, thảo luận và tìm ra giải pháp tốt nhất cho các cuộc gọi trong tương lai. Đây là điều quan trọng trong kỹ năng bán hàng. Ngày nay với tốc độ phát